.: Přednášky a hry pro děti s ekologickou tématikou

Jedná se o nepobytový program pro děti, které mají zájem o přírodu a její ochranu – realizace přednášek a her s ekologickou tématikou s přímým zapojením dětí tak, aby byl upevněn jejich vztah k přírodě přirozenou cestou, pomocí nenásilné přirozené nauky o ekologii a její významnosti, včetně aplikace v praxi formou naučných soutěží a her v přírodě. Děti jsou seznamovány s možnými životními styly současného člověka i našich předků a vlivem těchto životních stylů na přírodu a okolní svět.  Děti si v programu samy na vlastní kůži vyzkouší, jak každý jednotlivý jedinec může svým chováním ovlivnit okolí, ve kterém žije a uvědomí si tak souvislosti mezi chováním a rozhodovacími procesy jednotlivce a dopadu tohoto chování na jeho okolí i na něho samotného. 

Cíle environmentální výchovy dětí přirozenou cestou :

  • Seznámení dětí s problematikou ochrany přírody
  • Seznámení dětí s principy a dopady třídění odpadu a využití odpadového materiálu
  • Vedení dětí k zamyšlení se nad prostředím, ve kterém žijeme, jak vypadá a jak ho můžeme ovlivnit a chránit prostřednictvím her.
  • Navázání na kladný citový vztah dětí ke koním a jeho využití pro motivování dětí učit se o ochraně přírody.
  • Vedení dětí ke třídění odpadu a šetření surovin a energií